نام کاربری  رمز عبور   رمز عبور را فراموش کرده ام؟   ثــــبت نــــــام
ردیفنام فایلعنوانحجم فایلقیمتجزئیاتدریافت
1مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهسال 9431KB35000ریالدانلود
2مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهشهریور9331KB35000ریالدانلود
3مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهشهریور9331KB35000ریالدانلود
4مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهسال9231KB25000ریالدانلود
5مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهآذرماه 9131KB25000ریالدانلود
6مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهدیماه 9031KB25000ریالدانلود
ردیفتوضیحات
1
2
3
4
5
6
 نام شما    ایمیل دوست شما