نام کاربری  رمز عبور   رمز عبور را فراموش کرده ام؟   ثــــبت نــــــام

اسامی پذیرفته شدگان ارشد بیو شیمی
تاریخ ارسال : Saturday 5 December 2015 ساعت 17:06

اسامی تعدادی از  دانشجویان و دانشپذیرانی ارشد بیو شیمی  که از جزوات و مشاوره این حقیر استفاده کردن و وارد دانشگاه پیام نور کشور شده اند

1-کبری شجاعی دانشگاه پیام نور تفت                                

2-    مژگان سجادی دانشگاه پیام نور مشهد

3- وحید ارجمند دانشگاه پیام نور تفت                                 

4-   نیما الله یاری دانشگاه پیام نور تفت

5- آقای احمد خانی دانشگاه پیام نور اصفهان                           

  6-     آقای اکبریان دانشگاه پیام نور اصفهان

7- سرکار خانم اسکندری                                         

  8-  رقیه پایدار دانشگاه پیام نور مشهد

9- حسن ایزدی کیا دانشگاه پیام نور اصفهان                           

  10-  آقای حسن پوران                                                        

11-  زهرا دهقان دانشگاه پیام نور اصفهان                          

  12-     رضا سلمانی دانشگاه پیام نور اصفهان

13- سرکار خانم برزویی دانشگاه پیام نور اصفهان                     

14-     سمانه تفکر دانشگاه پیام نور مشهد

15--مصطفی حسن زاده                                          

  16-  مهین شادمهری

17- خانم کاشانی دانشگاه پیام نور مشهد                              

18-    ملیحه چاووشی دانشگاه پیام نور تفت

19- زهرا جابری                                                 

20-نگین مومن زاده

  22-   وحیده حیدری دانشگاه تفت

23- محمود فایزی دانشگاه تفت                                      

  24-  مخمد حسینی نژاد دانشگاه اصفهان

 25-علی جانلو دانشگاه پیام نور اصفهان                               

26-خانم صالحی دانشگاه پیام نورتهران

27- علیرضا شهروزیان دانشگاه پیام نور اصفهان                        

28-گل آرا محمدی   دانشگاه پیام نور مشهد                       

29-  فاطمه یردال دانشگاه پیام نور تفت                             

  30-علی جانلو دانشگاه پیام نور اصفهان                                

 31    فاطمه بهمنش دانشگاه اصفهان                                

  32-محمد رضا تاجمیری دانشگاه اصفهان                            

  33- فریده اسکندری دانشگاه پیام نور اصفهان                        

34-خانم صالحی دانشگاه پیام نور تهران                               

  35-    عبدلله قربانی دانشگاه پیام نور اصفهان                      

36  -سید محسن موسوی دانشگاه تفت                                 

37- راضیه سالاری دانشگاه پیام نور تفت

38-   ندا باقری دانشگاه پیام نور تفت

39-فاطمه عیوفی دانشگاه پیام نور تفت                               

40  - حسام عاشوری دانشگاه پیام نور اصفهان                      

41- بهار خیری دانشگاه پیام نور تفت

42- سرکار خانم نجفی ورودی مهرما ه 94 دانشگاه پیام نور اصفهان

43- مریم انتظاری دانشگاه پیام نور تفت