نام کاربری  رمز عبور   رمز عبور را فراموش کرده ام؟   ثــــبت نــــــام

دروس
تاریخ ارسال : Wednesday 28 January 2015 ساعت 11:33

دسته بندی ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های علوم تربیتی روانشناسی - علوم ورزشی حفظ جزء 30 قرآن کریم نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های مدیریت اقتصاد و حسابداری
حفظ جزء 30 قرآن کریم نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های الهیات و علوم اسلامی حفظ جزء 30 قرآن کریم نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های ادبیات و زبان های خارجه
حفظ جزء 30 قرآن کریم  نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های علوم اجتماعی حفظ جزء 30 قرآن کریم نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
حفظ جزء 30 قرآن کریم نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی حفظ جزء 30 قرآن کریم  نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر و معماری
حفظ جزء 30 قرآن کریم  نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی حفظ جزء 30 قرآن کریم دانلود نمونه  سوالات ارشد فراگیر پیام نور کلیه رشته ها

نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های علوم تربیتی روانشناسی - علوم ورزشی


دسته بندی ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم  مجموعه سوالات پایان ترم رشته تربيت بدنی - کلیه گرایشها حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه  سوالات پایان ترم رشته آموزش محيط زيست
حفظ جزء 30 قرآن کریم  مجموعه دروس رشته برنامه ريزي -علوم تربیتی کلیه گرایش ها حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته تاريخ و فلسفه
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مديريت آموزشي حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته روانشناسي
       
       

نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های مدیریت اقتصاد و حسابداری


 

دسته بندی ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته حسابداري حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته اقتصاد اسلامي
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مدیریت MBA حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته علوم اقتصادي
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مديريت بازرگاني - کلیه گرایش ها حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مديريت اجرايي- کلیه گرایش ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مديريت فناوري اطلاعات - کلیه گرایش ها حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مديريت دولتي - کلیه گرایش ها
       

نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های الهیات و علوم اسلامی


 

دسته بندی ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته اخلاق - کلیه گرایش ها حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته الهیات - کلیه گرایش ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته تاريخ و فلسفه حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته تارخ تشيع
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته نهج البلاغه حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته حقوق- کلیه گرایش ها
       
       

نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های ادبیات و زبان های خارجه


دسته بندی ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته آموزش زبان فارسي حفظ جزء 30 قرآن کریم  مجموعه دروس رشته آموزش زبان انگليسي
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته زبان و ادبیات عرب حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته زبان شناسي همگاني
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته زبان و ادبيات فارسي حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته زبان و ادبيات انگليسي و مترجمي زبان انگليسي
    حفظ جزء 30 قرآن کریم   مجموعه دروس رشته آموزش زبان فارسی به غیر از زبان فارسی
       

نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های علوم اجتماعی


دسته بندی ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته تاريخ ايران دوره اسلامي حفظ جزء 30 قرآن کریم  مجموعه دروس رشته آب و هواشناسی - کلیه گرایش ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته جامعه شناسي حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته جغرافیا - کلیه گرایش ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مديريت رسانه حفظ جزء 30 قرآن کریم

مجموعه دروس رشته علوم سياسي

       
       

نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه


دسته بندی ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته ریاضی - کلیه گرایش ها حفظ جزء 30 قرآن کریم  مجموعه دروس رشته آمار ریاضی
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته زيست شناسي - زیست فناوری حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته زيست شناسي علوم جانوري- کلیه گرایش ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته زيست شناسي گياهي - کلیه گرایش ها حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مجموعه جزوات ونمونه سوالات زیست شناسی (گرایش بیو شیمی )
  مجموعه دروس رشته شیمی - بیوتکنولوژی حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته شيمي - کلیه گرایش ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته فيزيك- کلیه گرایش ها حفظ جزء 30 قرآن کریم  

نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی


دسته بندی ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مهندسي عمران - کلیه گرایش ها حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته شیمی - بیوتکنولوژی
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مهندسی کامبیوتر - نرم افزار حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مهندسی صنایع - کلیه گرایش ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم  مجموعه دروس رشته كتابداري حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مکانیک -کلیه گرایش ها
       
       
       

نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دسته بندی ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم مجموعه دروس رشته مهندسی کشاورزی -کلیه گرایش ها - بیوتکنولوژی دانلود نرم افزار مجموعه دروس رشته مهندسی کشاورزی -کلیه گرایش ها - بیوتکنولوژی

نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر و معماری

دسته بندی ها
حفظ جزء 30 قرآن کریم  نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر و معماری دانلود نرم افزار مجموعه دروس رشته مهندسی معماری و پژوهش هنر